Załóż bezpłatne konto
MENU

Weryfikacja przesyłek kurierskich

Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji przesyłek kurierskich.

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy wymiarami zadeklarowanymi oraz wagą przesyłek prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przesyłek kurierskich.
Przesyłka niestandardowa, niesortowalna – nieregularne, ostre kształty, owalne, niesortowalne a także przekraczające podane wymiary.
Częsci samochodowe nie zapakowane w karton tak by stanowiły sześcian, opakowane samą folią stretch stanowią przesyłkę niestandardową.

Wszelkie przesyłki odebrane od Nadawcy przez przewoźnika są weryfikowane, na podstawie otrzymanej Faktury od Przewoźnika, z informacjami zawartymi na liście przewozowym.
Firmy kurierskie K-eX oraz DPD dokonują weryfikacji przesyłki na dwóch etapach:
1) etap Kurier odbierając przesyłkę powinien sprawdzić ją pod względem pakowania, i gabarytów
2) etap W magazynach i sortowniach dział kontroli układa przesyłki na wadze oraz przy wzorcu wielkości i wychwytuję niezgodne przesyłki.

ZOBACZ FILM JAK PRACUJE SORTOWNIA DPD


W przypadku wykrycia przesyłki niezgodnej ze złożonym zleceniem wystąpi konieczność opłacenia dodatkowych kosztów.
Kosztami tymi są:
a) Koszty dokonania weryfikacji 10 zł netto
b) Koszty wysyłki paczki zgodnej z rzeczywistością - wg cennika

W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wagi, wymiarów, zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki, Nadawca/Zleceniodawca uprawnia operatora do wystawienia dodatkowej Faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę a ceną zapłaconą przez Nadawcę. W przypadku nieopłacenia przez klienta dodatkowej Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, zablokowania jego dostępu do konta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) Jemu należnych, a w sytuacjach skrajnych naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności.
Czas weryfikacji od momentu nadania przesyłki do 6 miesięcy.